من و دلتنگی های دلم

دختری تنها که اینجا خیلی راحت و ناشناس حرفای توی دلش رو میزنه توی این زمونه که دخترا رو زنده بگور میکنن و این قضیه رو نمیپذیرند

امروز زیر بارون موش آب کشیده شدم ولی خیلییییییی حال کردم
دلم نمیخواست برم خونه و میخواستم زیر بارون خیس تر شم و رهای رها باشم 

زیر شر شر بارون پرسه بزنم 

عاشق عاشق 

عاشق ترین آدم هایی اونایی ان که این عشق رو روی دوشش میکشن.
این آهنگ سیاوشم افتاده بود دهنم:
بارون رو دوست داشتی یه روز
بدون چتر و سر پناه 

..... 

ادامه شعره رو هر کی یادشه لطف کنه بگه چون خودم رو کشتم و یادم نیومد. 

نمیخواد مهندس شکسته بال باز خودش جواب رو پیدا کرد. میذارم تو ادامه مظلب

ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز

‫ﭼﻮن ﺗـﻮ رو ﻳـﺎدم ﻣﻴـﺎره

‫ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻨﻲ

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرون ﻣﻴﺒﺎره

‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز

‫ﺑـﺪون ﭼـﺘـﺮ و ﺳـﺮﭘـﻨﺎه

‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺮﻓﺎی دﻟﻢ

‫ﺟـﺎ ﻣﻴـﮕﻴـﺮن ﺗﻮی ﻳﻪ آه

‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ

‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون

‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ

‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن

‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ

‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون

‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ

‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن

‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﻳﻪ روز

‫ﺗﻮ ﺧﻠﻮت ﭘﻴﺎده رو

‫ﭘﺮﺳﻪی ﭘﺎﻳـﻴﺰی ﻣﺎ

‫ﻣﺮدادِ داغ دﺳﺖ ﺗﻮ

‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﻳﻪ روز

‫ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻪی ﻣﻦ

‫ﺑـﻴﺎ دوﺑـﺎره ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم

‫ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺰن

‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ

‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون

‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ

‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن

‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ

‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون

‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ

‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن

نوشته شده در دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390ساعت 10:03 ب.ظ توسط شکسته بال نظرات (23)
قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت